Kanada'daki Müslüman kuruluşlar

Kanada’da Müslüman yardım kuruluşlarına baskı yapılıyor

Kanada’daki Müslüman yardım kuruluşları üzerindeki devlet baskısı raporlandı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) ile Toronto Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü, ülkedeki Müslüman kuruluşlara yapılan baskıları kaleme aldı. Kanada’daki Müslüman toplumun kurduğu dernek ve yardım kuruluşlarına, vergi denetimleri yoluyla baskı yapıldığı konusunda bir rapor hazırlandı. İki kurumun ortaklaşa hazırladığı rapor, çevrimiçi basın toplantısı ile duyuruldu. “Katmanlı Şüphe Altında: Müslümanların Liderliğindeki Hayır Kurumlarının Kanada Vergi İdaresi Denetimlerinin İncelenmesi” başlıklı rapor 94 sayfa olarak sunuldu. Toronto Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsünden Prof. Enver Emon ve Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyinden Dr. Nadia Hasan raporu hazırlayan isimlerden. Rapor, Kanada’da Müslümanların kurduğu hayır kurumlarını hedef alan orantısız vergi denetimleri hakkındaki endişeler gündeme getirildi. Denetimlerin nedeni, bu kuruluşların nasıl seçildiği, denetleme sıklığı ve gerekçeleriyle ilgili endişeler de masaya yatırıldı.

Kanada’daki Müslüman hayır kurumları hedef alınıyor

Raporda Kanada‘daki Müslüman kuruluşlarının hedef alındığı aktarıldı ve şu görüşlere yer verildi: “Kanada hükümetinin terörün finansmanı ve radikalleşmeyle mücadele konusundaki yaklaşımı ve bunların çerçevesine gömülü meşru ama önyargılı endişeleri malumdur. Bu politikalar, Kanada Vergi İdaresi (CRA) tarafından operasyonel hale getirildiğinde, Müslümanların öncülük ettiği hayır kurumlarını denetimlere veya daha kötüsü hayırseverlik statüsünün iptaline karşı istisnai şekilde savunmasız hale getiriyor. Müslümanların önderliğindeki hayır kurumlarının hedeflenmesi, bu kuruluşların toplumdaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için yaptıkları kritik çalışmaları baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda Kanada’nın kapsayıcı çok kültürlülüğe olan bağlılığını da sorgulatıyor.” Raporun tavsiyeler bölümünde de aşırılık ve radikalleşmeyle mücadele için esas alınan uygulamaların, endişeleri ortadan kaldıracak bir değerlendirme için askıya alınması istendi. Terörizmin finansmanı veya radikalleşme şüphesiyle denetlenen hayır kurumları ile ilgili şeffaflığın artırılması da tavsiye edilen raporda, Kanada’nın terör finansmanına ilişkin risk temelli değerlendirmesini revize etmesi gerektiği belirtildi.

Kanada’daki Müslüman toplum engelleniyor

Kanada’daki Müslüman toplumun, yaşam tarzları ve faaliyetleri yabancı olarak değerlendiriliyor. “Yerli Kanadalı Müslüman” fikrini sorgulanabilir hale getirdiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca şu değerlendirmelere de yer verildi: “Bu önyargı, Kanada’daki Müslümanların önderliğindeki hayır kurumlarının yabancı çıkarlara hizmet ettiğine dair şüphelere yol açıyor. Müslümanlara olumsuz veya tehdit edici bir yabancılık atfediyor. Bu da Kanada toplumuna Müslümanların dahil edilmesini ve sivil katılımını teşvik eden hayır kurumları için daha fazla engel oluşturuyor.”

kanada'daki müslüman toplum

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook