Yunanistan’da yer bulunamadığı için 1500 mülteci çocuk hapishanelerde haftalarca tutuluyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) hazırladığı rapora göre, Yunanistan’da refakatsiz durumda bulunan 1500 mülteci çocuk için barınacak hiçbir yer bulunamadığından dolayı çocuklar haftalarca hapishanelerde tutuluyorlar. Yunan yasalarına göre, refakati olmayan çocuklar koruma ve barınma amaçlı olmak üzere barınacak bir yer bulununcaya kadar en fazla 25 günlüğüne, bazı olağanüstü durumlarda ise 45 güne kadar gözaltında tutulabiliyorlar. Ancak kanunun koruma amaçlı gözaltı durumunu son çare olarak ele almasına rağmen, pratikte mülteci çocukların gözaltına alınması rutin ve sıradan bir hale gelmiş durumda. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yaptığı görüşmelerde, 5 çocuk kanunun öngördüğü sınırları aşarak 3 ay veya daha fazla hapishanede tutulduğunu belirtmiş.
Ancak yasal olarak meşru olmasına rağmen, polislerin birçoğu çocukların bir suçu olsa dahi mevcut hapishanelerin onlar için oldukça elverişsiz olduğunu belirtiyorlar.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook