Kanada’nın Quebec eyaletinde kamuda peçenin yasaklanmasına dair tasarı tartışılıyor

Kanada’nın Quebec eyaletinde kamu sektüründe yüzü kapatan örtünün yasaklanmasına dair hazırlanan yasa tasarısı tartışma konusu oldu. Tasarı, özellikle Müslüman kadınları daha çok marjinalize edeceği ve Fransızca konuşan bölgelerde mülteci karşıtı potansiyel olarak mevcut olan tansiyonu tetikleyeceği için eleştirilere maruz kalıyor.
Yasa tasarısı, kamuda hizmet alan veya verenler için yüzü örten tüm kıyafetleri yasaklıyor. Örneğin, yüzünü kapatan burka giymiş bir kadın kıyafeti sebebiyle sürücü ehliyeti alamayacak veya memur olamayacak.
Quebec, yasanın devletin dinsel olarak tarafsız olmasını amaçladığını belirtirken yapılan eleştirilerde bunun için böyle bir tasarının gerekli olmadığı ve mevcut tasarının Müslümanların içerisinde burka veya çarşaf giyen az sayıdaki Müslüman kadını etkileyeceği ifade ediliyor.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook