belçika-müslüman-helal

Belçika’da Müslümanlar helal kesim yasağıyla mücadele ediyor

Belçika’da Müslümanlar helal kesim yasağına karşı mücadele ediyor

Belçika’da Müslümanlar helal kesim yasağına karşı mücadele ediyor. Belçika Anayasa Mahkemesi, dini usullere göre hayvan kesimine yasak getirdi. Bu yasaların din özgürlüğü ile uyumluğu olduğuna karar verildi. Ülkedeki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımayı planlıyor. Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu, konuyla ilgili olarak yazılı açıklamalarda bulundu. Sürecin bu kez AİHM‘e taşınmasının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararının “çok büyük bir hayal kırıklığı” meydana getirdiğinin aktarıldı. “Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla ne yazık ki tartışmanın merkezinden kaçan bir kısır döngü mantığı yürütmektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, Flaman ve Valonya yasalarının Müslüman ve Musevilerin inançlarında bulunan gündelik bir dini uygulamasının ‘özünü’ doğrudan etkilediği gerçeğini görmezden gelmektedir. Sonuçta, Müslüman ve Musevilere göre, hayvan uyuşturulduğu andan itibaren herhangi bir dini kesimden söz edilemez.” ifadeleri kullanıldı.

Belçika'da Müslüman helal kesim
Belçika’da Müslümanlar helal kesim yasağına karşı mücadele ediyor

Belçika’da Müslümanların hakları ihlal ediliyor

Açıklamada ayrıca, mevcut dini kesim tekniklerinin halk sağlığının korunmasına katkı sağlayan, gıda güvenliği ve hayvan refahı gereklilikleriyle de uyum içinde olduğu vurgulandı: “Öte yandan, kesim öncesi uyuşturma zorunluluğu, dini azınlıkların haklarını ihlal etme pahasına tek amacı sıradan tüketicinin vicdanını yatıştırmak ve hayvanların endüstriyel mega çiftliklerde birer tüketim nesnesi olarak yetiştirildiği gerçeğini gizlemek olan duygusal ve sembolik bir anlamdan başka bir şey ifade etmemektedir. Uyumlu ve çok kültürlü bir toplumda, yine de bazı önemli sosyal meseleleri, tüm insanları anlamsız bir uygulamaya zorlamadan çeşitli yollarla çözmek mümkün olmalıdır

Mahkeme yasanın din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetti

Açıklamada, hukukun üstünlüğünün Avrupa’daki “savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi” gerektiğinin altı çizildi. Hoşgörülü toplumda empati ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiği kaydedildi. Belçika‘daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi dün, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.

Scroll Up
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook