Dünyanın her yerinden Yahudi kabul eden İsrail, Etiyopya Yahudilerini kabul etmek istemiyor

Yünlü giysinin ipleri hemen hemen parçalanmış halde. Her iki elini de üstüne çekiyor, küçük ahşap haçını koparmak istiyor gibi. Aschalew Asanew altı köşeli yıldızı, ortodoks haçıyla değiştirdi. Ama kuzey batı Etiyopya’daki Gondar bölgesinde yaşayanlar İsrail’e dönüş için umutlanmaktan yorulmuş olsalar da, hala kendilerini Yahudi hissediyorlar.
Aschalew, Kral Salomon’un ve Vezir Saba’nın soyundan gelen, uzun süredir kutsal topraklara dönmeyi talep eden bulunan Etiyopya’nın son Yahudilerinden biri. İsrail dini otoriteleri tarafından onların Yahudiliğinin gecikmeli de olsa 1975 yılında tanınması, on binlerce Etiyopyalı Yahudi’nin eski Etiyopya’yı terk etmesine imkan sağladı, özellikle de 1984 ve 1991 yılları arasında Moise ve Salomon’un müdahaleleri sırasında.
Aschalew’ın tüm kuzenleri ve amcaları İsrail’e gitti. Ama annesi, babası, kardeşleri ve kendisi başarısız oldu. Sebep? Aschalew’in annesi Yahudi değildi. İsrail’in Etiyopyalı topluluğa empoze ettiği duruma göre Yahudi olması gerekirdi.
Fransa, Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri’nde diğer Yahudi toplulukları için asla politik bir ayrımcılık söz konusu olmadı. Örneğin bu ülkelerde dönüş yasasına göre, atalarının Yahudi olduğunu ispat etmeleri gerekmiyor.
Etiyopya Yahudileri, İsrail’de sık sık ırkçı ve ayrımcı muameleye maruz kalıyorlar. Birçok İsrailli, onların Yahudi olduğuna inanmıyor ve Yahudilerin beyaz olduğunu düşünüyorlar.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook