bati-trakya-türkleri

Yunanistan Batı Trakya Türklerine yönelik hak ihlallerini sürdürüyor

Yunanistan Batı Trakya Türklerinin haklarını ihlal ediyor

Yunanistan Batı Trakya Türklerine yönelik anti demokratik uygulamalarına devam ediyor. Yunan hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin kararlarını görmezden gelerek, Türk azınlığın haklarını onlara teslim etmiyor. Bu durum Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne kadar taşındı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan’dan Batı Trakya Türk Azınlık dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını bir an önce tam ve eksiksiz biçimde uygulaması gerektiğini açıkladı.  14-16 Eylül tarihlerindeki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından “Türk azınlık konusundaki AİHM kararlarını uygulayın” çağrısı yapıldı. Komite, Yunan hükümetinin Aralarında İskeçe Türk Birliği’nin de dahil olduğu azınlık dernekleriyle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmamasını eleştirdi. İskeçe Türk Birliği’nin resmi statüsünün iadesi için açtığı davanın Yunan Yargıtayı tarafından yeniden reddedildiği hatırlatıldı.

yunanistan-bati-trakya
Yunanistan Batı Trakya Türklerinin haklarını ihlal ediyor

Yunanistan Batı Trakya Türklerine karşı AİHM kararlarını uygulamıyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, düzenlenen toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuyla ilgili bağlayıcı kararlarının üzerinden 13 yıl geçtiğini dile getirdi. Buna rağmen kararların uygulanmamasına tepki gösterdi. Yunan mahkemelerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve AİHM’nin içtihadı ile tam uyumlu olarak kararlar alması istendi. İskeçe Türk Birliği, 38 yıldır hukuk ve demokrasi mücadelesi veriyor. Dernek, bu nedenle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Atina’dan “Batı Trakya Türk Azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarını bir an önce tam ve eksiksiz biçimde uygulaması”nı istedi.

“Yunanistan Batı Trakya Türk derneklerinin varlığını inkar ediyor”

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan’ın Türk derneklerine uygulanan politikalarla ilgili şunları söyledi: “Yunanistan ne yazık ki kendi topraklarında, Batı Trakya’da Müslüman Türk azınlığını ve bizim milli kimliğimizi inkar ediyor. Yunanistan’a göre Batı Trakya’da Türk azınlık yok, Batı Trakya’da Türk yok. Ama Batı Trakya’da gerçekte bir azınlık var ve var olmaya devam edecek. Bu politikaya dayanarak, Batı Trakya’da “Türk yoktur politikası”na dayanarak Yunanistan, 1983 yılına geldiğimizde isminde Türk kelimesi olan tarihi azınlık derneklerinin tabelalarını indirdi. Önce polis güçleri geldi, tabelaları yerinden söktü ve daha sonra da bu dernekler aleyhine kapatma davaları açıldı. Gerekçe de şuydu; Bu derneklerin isminde Türk kelimesi var. Yunanistan’da Batı Trakya’da Türk olmadığı için, Türk azınlık olmadığı için bu derneklerde yasal olamaz. Biz 38 yıldan beri 1983 yılından beri Batı Trakya Türk azınlığının ilk sivil toplum kuruluşu olarak, tarihi bir sivil toplum kuruluşu olarak İskeçe Türk Birliği olarak 38 yıldır bir hak arama mücadelesi sürdürüyoruz.”

Scroll Up
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook