İsviçre’de istihbarat servisinin özel mülkiyetlere dinleme cihazı yerleştirmesi ve bilgisayarları gizlice incelemesine izin veren kanun kabul edildi

İsviçre genelinde, İstihbarat Hizmet Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Doğal Kaynakların Korunması Kanunu tekliflerini içeren referandumda halkın yüzde 43’ü oy kullandı.
İsviçre istihbarat servisine, ulusal güvenliğin tehlikede olduğu durumlarda telefonları dinleme, özel mülkiyetlere dinleme cihazı yerleştirme ve bilgisayarları gizlice inceleme gibi izinler de veren kanun resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 65 oyla kabul edildi.
Referandumda “hayır” oyu verenler, kanunun özel hayatın gizliliğine müdahale anlamına geleceğini belirtirken, destekleyenler ise terörist saldırıların önlenmesi için istihbarat servisinin özel hayata müdahale edebileceği görüşünü savundu.
Öte yandan, emeklilere yapılan ödemelerin yüzde 10 arttırılmasına yönelik Sosyal Güvenlik Kanunu teklifi ise yüzde 60 oyla reddedildi.
Gelecek 35 yılda İsviçre ekonomisini geliştirirken doğal kaynakların doğru şekilde kullanılması ve korunması konusunda bazı tedbirleri içeren Doğal Kaynakların Korunması Kanunu teklifi de yüzde 64 oyla reddedildi.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook