İngiltere’de Müslümanların emek piyasasında ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya çıktı

Britanya’da hükümet komisyonu tarafından yayımlanan raporda, ülkede Müslümanların diğer inanç gruplarına göre emek piyasasında başarılı olma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. Sosyal Hareketlilik Komisyonu tarafından yayımlanan araştırmada, Birleşik Krallık’ta yaşayan genç Müslümanların devasa toplumsal hareketlilik zorluğuyla yüzleşmek zorunda kaldığı ve bu zorlukların yaşamlarının her aşamasında onların bütün potansiyellerini gerçekleştirmelerine engel olabileceği ifade edildi. Rapor, üniversiteden iş hayatına kadar sosyal hareketliliğin gelişmesini engelleyen İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılık gibi önemli faktörleri gözleri önüne seriyor.
Araştırma sonucunda Britanya’da 16 ila 74 yaş arasında bulunan Müslümanların yalnızca 5’te 1’inin (%19.8) tam zamanlı bir işte çalıştığı, toplam nüfus içinde ise bu oranın 3’te 1’e düştüğü belirtildi. Araştırma, Müslüman kadınların toplam nüfusa oranla ekonomik olarak 3 kat daha fazla pasif olduğu ve Müslümanların yalnızca %6’sının yüksek idari, yönetimsel ve profesyonel mesleklerde olduğunu ortaya koydu. Rapordan çıkan daha çarpıcı bir sonuç, Müslümanların neredeyse yarısının (%46) toplumun en yoksul kesimini oluşturan %10’un ikamet ettiği bölgelerde yaşaması olgusu oldu. Araştırmacılar bu durumun kaynaklara erişim, okul durumu, yüksek öğretimde devamlılık ve iş fırsatları gibi bir dizi faktörle bağlantılı olduğunu aktardılar. Araştırmayı yürüten Profesör Jacqueline Stevenson, Müslümanların toplumdan dışlandığını, eğitimden istihdama geçişte ve hayatlarının tüm aşamalarında ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etti.
İngiltere’de yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu yıl gerçekleşen Manchester ve Londra terör saldırılarının ardından ülkede İslamofobik motivasyonlu nefret suçlarının hızlı bir biçimde arttığı gözlemlenmişti.
Kaynak: https://www.dailysabah.com/europe/2017/09/07/islamophobia-prevents-uk-mu…

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook