Danimarka, Müslüman kadınların dini inançlarını hedef aldı

Birçok Avrupa ülkesinin ayak izlerini takip eden Danimarka, Müslüman kadınların dini inançlarını hedef aldı.
2004 yılında Danimarka Halk Partisi, kültürel başörtüsü takma yasağını tartışan bir çalışma sundu. Yasak, “Hıristiyan ya da Yahudi kültürü kategorisinin dışında kalan her türlü eşarp ya da şapkayı” kapsıyordu.
Ardından 2009’da ise Danimarka parlamentosu kamusal alanlarda burka ve nikab’ın giyilmesini yasaklayan bir karar önermişti. Ancak öneri anayasaya aykırı gerekçesiyle hukukçular tarafından reddedilmişti.
2009’dan beri, Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri “maskeleme yasağı” düzenlemesini başarmışlardı. 
Sağcı milliyetçi bir parti olan Danimarka Halk Partisi bir kez daha yasaklama önerisinde bulundu ancak bu kez Avrupa ülkelerine uyum sağlayarak maskeleme yasağı olarak ifade edildi. Çünkü teklif için alternatif bir isim sunmak, anayasaya daha az aykırıydı veya ayrımcılık içermeyecekti.
Ekim 2017’de, Danimarka Parlamentosu kamusal alanlarda her türlü yüz örtüsünü yasaklamayı amaçlayan bir “maskeleme yasağı” önerdi.
Bu öneriden daha aylar önce Danimarka’da işsiz başörtülü vatandaşlar önerildikleri iş yerlerinde işverenin istemesi durumunda başörtülerini çıkarmak zorunda bırakılmış ve şartı kabul etmemeleri durumunda işi reddeden başörtülü işsizlerin işsizlik ödeneklerinin kesilmesi kararıyla sinyaller verilmişti.
Müslümanlara karşı devam eden bu ırkçı söylemler, nefret suçlarında da artışa neden oldu.
2015 yıllık raporunda Danimarka polisi tarafından 198 nefret suçu işlendiği bildirildi. Bunlardan 104’ü ırkçılıktan ve 60’ı dini sebeplerden dolayı meydana geldi. Suçların 41’i ise direk Müslümanlara yönelik işlendi.
Danimarka devleti nikab veya burka takan kadınların kendi seçimlerini yapamadıklarını ve nikabı giymek zorunda kaldıkları için ezildiklerini iddia ediyor. Yine de, hükümet tarafından yaptırılan ve 2009 yılında Kopenhag Üniversitesi tarafından derlenen bir rapor, Danimarka’daki nikab veya burka takan kadınların hiçbirinin onu takmaya zorlanmadığını gösteriyor. Aksine, bu kadınlar dini inançlarından dolayı nikab veya burka giymeyi seçmişlerdi.
Danimarka’da yaşayan Müslüman kadınların herkesle eşit haklara sahip olması gerektiğinin, dini inançlarına uygun hareket etmelerinin hiçbir tehlike arz etmediğinin devlet tarafından anlaşılması gerekmektedir.
 
Kaynak: TRTworld

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook