Avrupalılar, Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerden gelen göçün yasaklanmasını istiyor

Yapılan ankete göre, Avrupalıların çoğunluğu Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerden gelen göçün yasaklanmasını istiyor. Anketin sonucuna göre Avrupalıların %55’i, Müslüman çoğunluklu ülkelerden gelen göçün tamamen durdurulmasını istiyor.
Londra merkezli İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House’un 10 Avrupa ülkesinde 10 bin kişiye yaptığı anket çalışmasında, 2’si hariç diğer Avrupa ülkelerinde halkların çoğunluğunun Müslüman göçüne karşı çıktığı ortaya çıktı.
Yasağı en çok %71’le Polonya halkı desteklerken, Avusturya %65, Almanya %53 ve İtalya%51’le Müslüman göçüne karşı çıkıyor. İngiltere’nin ise neredeyse yarısı (%47) yasağı destekliyor. Hiç bir ülkede yasağa karşı çıkanlar, %32’yi geçmiyor.
Ayrıca çalışmada, yaşlıların gençlere, erkeklerin kadınlara, az eğitimlilerin yüksek eğitimlilere göre göçmenlere daha çok karşı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/most-europeans-want-musli…

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook