Makedonya’da Türkler eğitim aracılığıyla asimile ediliyor

Makedonya’da yaklaşık 150 bin civarında Türk yaşıyor. Ohri çerçeve anlaşmasının eğitim ve dillerin kullanımı ile ilgili 6. Maddesinin 1.fıkrasında temel eğitimin ana dilde yapılacağı aynı maddenin 2.fıkrasında da eğitimin devlet tarafından destekleneceği belirtilmiş. Makedon Anayasasının 48. Maddesinde ise birinci sınıftan lise son sınıfa kadar kendi ana dilinde eğitim görmesi kanunda belirlenmiştir. Bugün 65 ilkokul ve 13 lisede Türkçe dilinde eğitim veriliyor. Ancak Makedoncadan tercüme edilerek kitaplar hazırlanıyor. Çünkü anayasaya göre burada tüm kitaplar Makedonca dili ile yazılıyor ve sonra diğer dillere çevriliyor. Ancak Türkçe tercümeler çok kötü ve özensiz yapılıyor, öyle ki öğretmenler bile bir şey anlayamıyorlar. Bu sebeple %80’i Türk olan bölgelerde öğretmen olmadığı için çocuklar mecburen Makedonca öğrenmek zorunda kalıyorlar.
Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türkçe öğretim sorunu yaşandığı bir gerçek fakat daha sorunlu olan kısım ders kitaplarının içeriği. 6. Sınıflar için okutulan Dinlerde Ahlak ders kitabını bir Hristiyan yazmış. Haliyle kitapta Hristiyan kültürü öğretiliyor. Müslümanlara hitap eden bir müfredat yok. Koskoca kitapta Müslümanlar için küçücük bir yer ayrılmış. İslam peygamberinin ismi, sıradan bir isimmiş gibi veriliyor. Daha da vahimi birçok yerde Müslüman Türklerin din derslerine papazlar giriyor. Osmanlı ise ders kitaplarında işgalci, işkenceci ve yağmacı olarak gösteriliyor. Örneğin 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler ders kitabının 21. sayfasında Osmanlı imparatorluğu için verilen bilgi şu şekilde; “Osmanlı’da kan vergisi dedikleri devşirme varmış. Devşirme erkek çocuklarının ailelerinden zorla alınmasıymış. Sonra bu çocuklar Türkiye’ye götürülerek eğitiliyor ve acımasız asker olmaları öğretiliyormuş. Bunlara da yeniçeri deniliyormuş.” Aynı kitabın 92. sayfasında ise; “Halkını Osmanlıların yağma ve işkencelerinden korumak için vasallığı kabul etti…” şeklinde bilgiler yer alıyor. Makedonya’da yaşayan Müslüman Türkler böylece eğitim vasıtasıyla asimile edilmek istenmektedir.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook