İngiltere’deki AB karşıtı ve göçmen düşmanı partisi UKIP, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili reklam filmi yaptı. Almanya Parlamentosu, mültecilere yapılan ödemelerde kesinti yapılmasını ön gören yeni önlem paketini onayladı

AB’nin Türkiye’yle mülteci planını kabul etmesine farklı açıdan yaklaşan İngiltere’de Türkiye’nin AB üyeliğine karşı sesler giderek yükseliyor. İngiltere’de göçmen ve AB karşıtı partinin, Türkiye’yle ilgili hazırladığı propaganda filmi tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi halinde İngiltere’nin karşılaşacağı zorlukları anlatan kısa bir film yayınladı. Yaklaşık dört dakikalık videonun sonunda ise İngiliz halkından, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkıp çıkmayacağına karar verilecek referandumda, “Çıkalım” oyu vermeleri istendi.
Almanya parlamentosu, mülteci kriziyle ilgili yeni önlemleri onayladı. Parlamentodan geçen düzenlemeler iltica başvurunun daha kısa sürede cevaplanmasını, mülteciler için konut inşaatlarının hızlandırılmasını ve ekonomik gerekçelerle iltica edenlere yapılan ödemelerin düşürülmesini ön görüyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizinin ancak Türkiye’nin işbirliğiyle çözülebileceğini belirtti: “Savaştan kaçan mültecilerin çoğu Avrupa Birliği’ne Türkiye üzerinden geliyor. İşte bu yüzden göçmen akınını Türkiye ile işbirliği yapmadan çözemeyiz.”

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook