Dünya genelinde 821 milyon kişi açlık tehdidi altında

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı 2019 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’na göre 821 milyon kişi açlık tehdidi altında.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer BM örgütleri tarafından ortak yayınlanan açlık raporuna göre 2018’de, dünya genelinde 821 milyondan fazla kişi açlık, gıda güvencesizliği, dengesiz beslenme gibi sebeplerle mağdur oldu.
Son üç yılda açlık koşullarında yaşayan insanların sayısı giderek artarken, yaklaşık 149 milyon çocuk ise açlık nedeniyle büyüme geriliği sorunu yaşadı.
Gıda güvencesizliğinin artışıyla birlikte BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin arasında bu durumun tersine çevrilmesi de yer alıyor.
Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’nda ayrıca şu ifadelere yer veriliyor: “Gıda güvenliği ve iyi beslenmeyi temin etmek için uygun ekonomik ve sosyal politikalar sağlanmalıdır. Sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerde kesintiye gitmekten her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.”
Dünyanın en yoksul insanları için “yapısal dönüşüme” ihtiyaç olduğunu belirten rapor yazarları, belli sosyal grupların dışlanması, cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların yanı sıra yoksulluğun azaltılması için devlet ve sivil toplum aktörlerinin çaba serfetmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
Kaynak: EN

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook