Kanada polisi, polislerin elinde öldürülmüş olan Abdurrahman Abdi hadisesinin ırkçılıkla ilişkisini inkar etti

Ottawa Polis Merkezi, polisin elinde öldürülmüş olan Abdurrahman Abdi hadisesinin ırkçılıkla hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etti. Tanıkların anlattıklarına göre, Abdi öldürüldükten sonra da polisler biber gazı sıktılar, başını ve boynunu yumrukladılar ve coplarla vurdular.
Ancak polisler ve siyasetçiler Kanada’daki ırksal problemleri reddetseler de, ülkede ciddi ırksal sorunların olduğu görülüyor. Yapılan araştırmalar, Toronto’da bir siyahın polis tarafından kimliğinin sorulması ya da arabasının durdurulması olasılığı beyazlara göre 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Dahası toplam nüfusun sadece %3’ünü siyahlar oluşturmasına rağmen, Kanadalı siyahlar hapishane nüfusunun %10’unu oluşturuyorlar. Son on yılda durum daha da kötüleşerek siyahların hapishanedeki sayıları %70 oranında arttığı söyleniyor. Ayrıca yüksek okul oranları, gelir durumu ve koruyucu bakım oranlarında siyahlarla beyazlar arasında oldukça asimetrik bir durum göze çarpıyor.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook